خدمات نرم‌افزاری

توسعه سامانه ها و نرم افزارهای مدیریت دارایی فیزیکی

تمام استاندارد ها و مدل های پیاده سازی مدیریت دارایی فیزیکی، بر اهمیت و لزوم مدیریت اطلاعات دارایی ها تاکید دارند. پردازش داده های چرخه عمر دارایی های فیزیکی، زمینه ساز دست یابی به اطلاعات لازم برای تصمیم گیری و تصمیم سازی برای بهینه سازی مراحل چرخه عمر این دارایی می باشد. مدل IAM در چهارمین گروه موضوعی مد نظر خود به چهار فرایند کلیدی در زمینه “اطلاعات دارایی” می پردازد. این فرایند ها عبارتند از استراتژی اطلاعات دارایی، استاندارد های اطلاعات دارایی، سیستم های اطلاعات دارایی، و مدیریت اطلاعات و دارایی.
پاوان با بهره گیری از تیم متخصصین و همکاران خود نرم افزار های مورد نیاز شما برای مدیریت اطلاعات دارایی فیزیکی را، از جمله سامانه EAMS، متناسب با وضعیت و نیاز سازمان شما طراحی، توسعه، راه اندازی و پشتیبانی می نماید.

فهرست