خدمات مشاوره ای و تخصصی:

پاوان علاوه بر تخصص کارکنان خود، به شبکه ای برگزیده، مهندسی شده و کارآمد از همکاران ملی و بین المللی  مجهز شده است تا بتواند به مشتریان خود بالاترین سطح خدمات را در زمینه مشاوره، پیاده سازی و استقرار سیستم ها، فرآیندها و فعالیت های مرتبط با مدیریت دارایی های فیزیکی تقدیم کند. برخی از این خدمات عبارتند از:

مدیریت زنجیر ارزش دارایی های فیزیکی سازمان
برنامه ریزی استراتژیک و اجرای طرح های مرتبط با مدیریت چرخه عمر
ارزیابی و مدیریت ریسک
ارزیابی و مدیریت بهای تمام شده دارایی
بازنگری فرآیندها و اصلاح ساختار سازمانی
سیستم های اطلاعاتی و سامانه های مدیریت دارایی های فیزیکی
پیاده سازی و ارزیابی سیستم های یکپارچگی و سلامت دارایی های خاص
مدیریت زنجیر ارزش دارایی های فیزیکی سازمان

بخش عمده ای از ضرر و زیان سازمان های زیان ده و همچنین بخش بسیار زیادی از سود هایی که یک سازمان می تواند به آن دست یابد، مربوط به نحوه مدیریت ارزش دارایی های سرمایه ای آن است. با روش صحیح مدیریت ارزش دارایی های فیزیکی، ارزش، مانند حلقه های یک زنجیر از یک فرایند یا محصول به فرایند های بعدی کسب و کار شما منتقل و تکثیر می شود.

مدیریت زنجیره ارزش، مدیریت مجموعه‌ای از فرایند ها و فعالیت هایی است که در یک صنعت به صورت پیاپی، مرتبط و زنجیرگونه انجام می پذیرد تا به خلق و افزایش ارزش منجر شود. محصولات از میان حلقه های این زنجیره عبور می کنند و در هر حلقه، ارزشی به محصول نهایی افزوده می گردد. معمولاً هر حوزه کسب و کاری می بایست یک زنجیره ارزش داشته باشد، به این معنی که شرکت های متنوع (از لحاظ نوع کسب و کار) و ماهیت آن ها این حلقه را خلق می کنند. شرکت پاوان به سازمان ها کمک می کند تا زنجیره‌ ارزش با هزینه یابی بر اساس فعالیت های اشتباه نشود و همچنین عوامل مختلفی که بر این زنجیره تاثیرگذارند و میزان تاثیر آنها نیز محاسبه گردد؛ مثل تاثیرفناوری اطلاعات بر زنجیره ارزش در شرکت های دانش بنیاد.

پاوان به شما خواهد گفت چگونه می توانید حداکثر ارزش را از هر دارایی فیزیکی، از سیستم مدیریت دارایی فیزیکی و از سبد دارایی های اصلی یا بحرانی خود به دست آورید.

برنامه ریزی استراتژیک و اجرای طرح های مرتبط با مدیریت چرخه عمر

يکي از مدل هاي کاربردي در رابطه با تحليل موقعيت سازمانها، روش تعيين دوره عمر سازمان مي باشد. بر طبق اين مدل هر محصول، صنعت يا کسب و کاري داراي يک دوره عمر است. بدين معني که هر دارایی فیزیکی در يک مقطعي از زمان متولد و معرفي مي شود، رشد مي کند، به مرحله بلوغ مي رسد و سپس مرحله اشباع و نهايتا پيري و زوال آن فرا مي رسد. لذا پس از اينکه جايگاه هر سازمان مورد شناسايي قرار گرفت، بايد به گونه اي برای آن برنامه ريزي نمود که همواره سازمان در مرحله رشد و بلوغ خود باقي بماند. چرا که پس از آن در صورت هدايت و برنامه ريزي ناصحيح دوران پيري سازمان پديدار شده و نهايتا نابودي سازمان را منجر خواهد شد.

چرخه عمر دارایی های فیزیکی حداقل شامل مراحل نیازسنجی و اکتساب، بهره برداری و استفاده از دارایی، نگهداری و تعمیرات، و اسقاط این دارایی ها می باشد. بهینه سازی و تعالی هرکدام از این مراحل در هر سازمان، نیازمند برنامه ریزی استراتژیک و طرح های مختص به آن سازمان می باشد که توسط پاوان متناسب با ارزیابی وضعیت و تحلیل شکاف در هر مرحله چرخه عمر دارایی ها تدوین و پیاده سازی خواهند شد.

ارزیابی و مدیریت ریسک

ارزیابی ریسک تکنیکی برای شناسایی، توصیف کردن ، کمی سازی و ارزیابی تلفات یک رویداد است. انجام بهینه هر کدام از مراحل چرخه عمر دارایی ها، با مخاطرات و ریسک هایی مواجه است. عدم توجه به شناخت، ارزیابی، کنترل و مدیریت ریسک های هر مرحله، زیان های گزاف و حتی توقف مراحل بعدی چرخه عمر دارایی را به دنبال خواهد داشت. به عنوان مثال، برنامه ریزی نگهداشت بر پایه ارزیابی و تحلیل ریسک، احتمال خطای سیستم و پیامدهای آن )شامل پیامدهای ایمنی، اقتصادی و زیست محیطی( را به طور قابل ملاحظه ای کاهش می دهد.

ارزیابی و تحلیل ریسک همچنین به مدیریت در تصمیم گیری صحیح پیرامون سرمایه گذاری در بخش های مختلف سازمان از جمله دارایی های فیزیکی کمک می کند. این موضوع به نوبه خود فرایند های استفاده و بهره برداری مناسب از سرمایه و دارایی ها در سازمان را بهبود می بخشد.

شرکت پاوان با بهره گیری از کارکنان متخصص و شبکه همکاران بین المللی مجرب خود و نرم افزار های مربوطه، شما را مطمعن خواهد ساخت که ارزیابی و مدیریت ریسک هر کدام از مراحل چرخه عمر دارایی های فیزیکی خود را به دقیق ترین و سودآور ترین حالت انجام دهید.

ارزیابی و مدیریت بهای تمام شده دارایی

به کرّات دیده می شود که شرکت ها برای یک تجهیز یا دارایی ضررده خود همچنان هزینه می کنند. مدل های LCC و حسابداری بهای تمام شده از طریق تحلیل و بررسی هزینه های چرخه عمر دارایی ها (از جمله اکتساب، طراحی و تولید، نگهداری و تعمیرات و …) اطلاعات سودمندی برای تصمیم گیری مدیریت فراهم می کند و روش های کاهش هزینه کل و بهای تمام شده دارایی های فیزیکی را از طریق تجزیه و تحلیل گزارش ها و شیوه های انجام کارها عهده دار می باشد.

پاوان به شما می گوید که روند صحیح و سودآور بوجه بندی و هزینه سازی برای دارایی فیزیکی شما چگونه باید باشد؟ به شما کمک می کند تا بدانید تاکنون چقدر برای دارایی های فیزیکی خود هزینه کرده اید و در آینده نیز تا چه حد هزینه و سرمایه گذاری برای آن تجهیز برای شما به صرفه خواهد بود؟

بازنگری فرآیندها و اصلاح ساختار سازمانی

مدیریت دارایی فیزیکی، تعادل و سپس تعالی مدیریت سه عامل بهره وری، هزینه، و ریسک های تمام مراحل چرخه عمر دارایی ها را مد نظر دارد. در سازمان های سنتی و سازمانهای فاقد نظام مدیریت دارایی فیزیکی، معمولا این سه گلوگاه در فرایند ها کمتر پیش بینی شده اند. بازنگری مجدد فرآیندها عبارت است از بازاندیشی بنیادین و ریشه‌ای فرآیندها برای دستیابی به پیشرفتی شگفت‌انگیز در معیارهای حساسی چون کیفیت و سرعت خدمات. در مهندسی مجدد فرآیندها اعتقاد بر این است که مهندسی مجدد را نمی‌توان با گام های کوچک و محتاط به اجرا درآورد. این قضیه همان قضیه صفر یا یک است. به عبارت دیگر یا تغییری تحقق نیابد و یا در صورت تحقق از ریشه و بنیان تغییر حاصل گردد.

پاوان به شما خواهد گفت که در چه بخش هایی و چگونه با کمترین هزینه و تغییر در شیوه های شناخته شده سازمانتان، فرایند ها و چیدمان ساختار سازمانی خود را تغییر دهید تا بیشترین ارزش ممکن را از دارایی های فیزیکی خود دریافت نمایید.

سیستم های اطلاعاتی و سامانه های مدیریت دارایی های فیزیکی

یکی از عواملی که می تواند در افزایش بهره وری نقش مهمی ایفا کند، استفاده بهینه از کاربرد تکنولوژی اطلاعات است. امروزه در سازمان ها و شرکت ها، سیستم های پشتیبانی کامپیوتری نقش بسزایی دارند و ابزارهایی حیاتی برای کسب و کار محسوب می شوند. مهم ترین جنبه کاربردی این سیستم ها، مربوط به لزوم سرعت  و دقت و صحت در کار است، به گونه ای که با توسعه دامنه عملیات سازمان ها، گسترش مجاری ارتباطات و سرعت دهی به پردازش صحیح داده ها نیز اهمیتی مضاعف یافته اند. به عنوان مثال، استفاده اثربخش از این سیستم ها در حوزه نگهداشت تجهیزات، بازدهی خدمات نگهداشت را بهبود می دهد و مجاری ارتباطی کوتاهتر، دسترسی به اطلاعات را سریع تر می کند و ارتباطات لازم را به شکلی ملموس تر و ساده تر در اختیار مدیران قرار می دهد و در نتیجه، تصمیم گیری ها خرمندانه تر و بهره وری افزوده خواهد شد.

پاوان با استفاده از سامانه های نرم افزاری توانمند و آزموده شده بین المللی، شما را قادر می سازد که بدانید واقعا دارایی های فیزیکی شما صرف نظر از اینکه در چه مرحله ای از چرخه عمر خود باشند، در چه وضعیتی به سر می برند؟ با این دانش، مدیران شما می توانند تصمیم گیری و تصمیم سازی هایی صحیح تر و آینده نگرانه تر و سودآور تر داشته باشند.

پیاده سازی و ارزیابی سیستم های یکپارچگی و سلامت دارایی های خاص

برخی از دارایی های فیزیکی، اهمیت خاص و ویژه ای برای بعضی از سازمان ها دارند.  به گونه ای که ضرورت دارد تمرکز ویژه ای بر یکپارچگی ساختاری و سلامت آن ها برای انجام وظایف محوله داشته باشند. به عنوان مثال، ممکن است مهم ترین دارایی یک سازمان، خط لوله انتقال محصولاتش باشد لذا، پیاده سازی سیستم PIMS برای این سازمان بسیار با ارزش باشد. متناسب با گستردگی وظایف و تجهیزات سازمان ها، ممکن است سیستم های متعدد و متفاوتی برای ایجاد و حفظ یکپارچگی و سلامت دارایی های خاص آن ها به کار گرفته شوند، مانند PIMS، SIMS، WIMS و سیستم های مرتبط با AIMS از جمله RBI ، FFS و … .

پاوان با بهره جویی از تخصص خود و کمک همکاران بین المللی مجرب و حرفه خود به شما این امکان را می دهد که هر کدام از این سیستم ها را پیاده سازی نمایید. همچنین، یکپارچگی و همسویی این سیستم های متفاوت را با یکدیگر و با اهداف سازمانی شما برقرار می کند. در نتیجه، از یک سو این سیستم ها در اجرای واقعی با یکدیگر تضاد و اختلافی نخواهد یافت و از سوی دیگر، از ایجاد سیستم های موازی و تکراری بی نیاز خواهید شد.

فهرست