خدمات مشاوره ای و تخصصی:

پاوان علاوه بر تخصص کارکنان خود، به شبکه ای برگزیده، مهندسی شده و کارآمد از همکاران ملی و بین المللی  مجهز شده است تا بتواند به مشتریان خود بالاترین سطح خدمات را در زمینه مشاوره، پیاده سازی و استقرار سیستم ها، فرآیندها و فعالیت های مرتبط با مدیریت دارایی های فیزیکی تقدیم کند. برخی از این خدمات عبارتند از:

بخش عمده ای از ضرر و زیان سازمان های زیان ده و همچنین بخش بسیار زیادی از سود هایی که یک سازمان می تواند به آن دست یابد، مربوط به نحوه مدیریت ارزش دارایی های سرمایه ای آن است. با روش صحیح مدیریت ارزش دارایی های فیزیکی، ارزش، مانند حلقه های یک زنجیر از یک فرایند یا محصول به فرایند های بعدی کسب و کار شما منتقل و تکثیر می شود.

مدیریت زنجیره ارزش، مدیریت مجموعه‌ای از فرایند ها و فعالیت هایی است که در یک صنعت به صورت پیاپی، مرتبط و زنجیرگونه انجام می پذیرد تا به خلق و افزایش ارزش منجر شود. محصولات از میان حلقه های این زنجیره عبور می کنند و در هر حلقه، ارزشی به محصول نهایی افزوده می گردد. معمولاً هر حوزه کسب و کاری می بایست یک زنجیره ارزش داشته باشد، به این معنی که شرکت های متنوع (از لحاظ نوع کسب و کار) و ماهیت آن ها این حلقه را خلق می کنند. شرکت پاوان به سازمان ها کمک می کند تا زنجیره‌ ارزش با هزینه یابی بر اساس فعالیت های اشتباه نشود و همچنین عوامل مختلفی که بر این زنجیره تاثیرگذارند و میزان تاثیر آنها نیز محاسبه گردد؛ مثل تاثیرفناوری اطلاعات بر زنجیره ارزش در شرکت های دانش بنیاد.

پاوان به شما خواهد گفت چگونه می توانید حداکثر ارزش را از هر دارایی فیزیکی، از سیستم مدیریت دارایی فیزیکی و از سبد دارایی های اصلی یا بحرانی خود به دست آورید.

فهرست