همکاران پاوان

شرکت Lifetech Engineering:

شرکت Lifetech Engineering، شرکتی است انگلیسی که به علت توانمندی و تخصص در حوزه های مرتبط با مدیریت یکپارچگی دارایی ها (AIM) و توسعه نرم افزار های تخصصی مربوطه توانسته است جایگاه بین المللی معتبری در حوزه کاری خود بیابد.
شرکت های مدیران ارزش دارایی های فیزیکی (پاوان) و Lifetech Engineering طی یک تفاهمنامه تشکیل کنسرسیوم، به همکاری با یکدیگر در پروژه های مدیریت دارایی فیزیکی در بخش های مرتبط با مدیریت یکپارچگی دارایی ها (AIM) در زمینه های مدیریت ریسک، تکنولوژی های بازرسی بر مبنای ریسک (RBI)، ارزیابی و مهندسی تناسب برای کارکرد تجهیزات درون کارخانه های صنایع فرآورشی (FFS)، نرم افزار های تخصصی، و برنامه های آموزشی مربوطه می پردازند.
شرکت لایف تک انگلستان

شرکت توسعه یکپارچه ایلیا:

شرکت توسعه یکپارچه ایلیا با بهره گیری از زیرساخت های توانمند دانش بنیان، تیم متخصص ایرانی و با الگوبرداری از بهروش‌های جهانی شرکت های abas و Focus ، توانسته است به شرکتی در سطح کلاس جهانی تبدیل شود و از سوی دیگر، توانسته است با رویکرد سفارشی‌سازی در جهت توسعه روند رو به رشد سازمان‌ها و کشور عزیزمان، نماینده‌ی نرم افزارهای انحصاری abas و Focusدر سطح کشور نیز باشد.
شرکت های مدیران ارزش دارایی های فیزیکی (پاوان) و شرکت توسعه یکپارچه ایلیا طی یک تفاهمنامه، به همکاری انحصاری و استفاده از خدمات متقابل یکدیگر در پروژه های مدیریت دارایی فیزیکی می پردازند. از جمله موارد همکاری پاوان و ایلیا می توان به نیازسنجی، توسعه و تولید نرم افزارها و بانک های اطلاعاتی مدیریت دارایی یا سامانه های گزارش گیری یکپارچه و همچنین ارائه خدمات پشتیبانی سیستم های اطلاعاتی مذکور اشاره کرد.
شرکت توسعه یکپارچه ایلیا

فهرست