ساختار سازمانی مدیریتی شرکت پاوان

مدير اجرائي

محسن ضیایی

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل
 • دکتری برق – مدیریت انرژی (هانوفر آلمان-ماستریخت هلند)
 • دکتری (پژوهش محور) اقتصاد انرژی (دانشگاه تهران)
 • کارشناس ارشد برق – سیستم های قدرت (دانشگاه صنعتی امیرکبیر)
 • عضو انجمن مهندسین برق آمریکا IEEE
 • عضو حقیقی IAM انستیتو مدیریت دارایی فیزیکی انگلستان
 • دستیار تحقیقاتی آزمایشگاه انرژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

سوابق کاری:

 • رئیس هیئت مدیره تدبیر انرژی صدرا
 • رئیس هیئت مدیره افق رهاورد نوین آفرین
 • رئیس هیئت مدیره مدیران ارزش دارایی های فیزیکی پاوان
هیأت مدیره

فرشید مالک قاینی

نایب رئیس و عضو هیات مدیره
 • دكترا در تکنولوژي جوشکاري با گرايش تضمین كیفیت، سال 1369، انستیتو تکنولوژي كرنفیلد انگلستان (با دريافت بورس ORS از وزارت علوم انگلستان)
 • كارشناسی ارشد در تکنولوژي جوشکاري با گرايش تضمین كیفیت، انستیتو تکنولوژي كرنفیلد انگلستان، 1365(با دريافت بورس از وزارت علوم ايران)
 • كارشناسی مهندسی مواد، انستیتو تکنولوژي كرنفیلد انگلستان، 1364
 • كارشناسی مهندسی مکانیک، دانشکده نفت آبادان، 1358

سوابق کاری:

 • عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس و رئیس بخش مهندسی مواد (دانشکده فنی و مهندسی)
 • استاد مدعو دانشگاه صنعتی شريف، دانشگاه تهران و دانشگاه صنعت نفت در زمینه كنترل كیفیت و بازرسی جوش
 • سی سال تجربه در زمینه نظارت، ممیزی و مشاوره در زمینه استاندارد ایزو 9000 و صنایع نفت، انرژی، فولاد، مس و …
 • عضو هیأت مديره انجمن علمی مهندسین متالورژي
 • عضو هیأت مديره انجمن علمی سازههاي فولادي
 • و …

احسان رمضانی

عضو هیات مدیره
 • دکتری (پژوهش محور) اقتصاد انرژی (دانشگاه تهران)
 • كارشناس ارشد برق قدرت دانشگاه صنعتي امير كبير
 • سرپرست كارگاه اورهال( نظارت و اجرا) شركت ريتون نيرو ( پروژه هاي نيروگاه دماوند و پرند)
 • داراي مدرك سوپروايزري واحدهاي v94.2

سوابق کاری:

 • مدير اجرائي شركت ستيران در پروژه تزريق گاز به چاه

Adam Lea-Bischinger

مشاور هیات مدیره
 • کارشناس ارشد مهندسی مواد- مهندسی خوردگی از دانشگاه UMIST
 • CEng CMgr MEng CMRP Eur Ing

سوابق کاری:

 • مشاور عالی و مسئول در شرکت FOKUS Reliability در زمینه مدیریت دارایی
 • رئیس شاخه ابردین از موسسه مدیریت دارایی (IAM)
 • مدرس مدیریت دارایی در دانشگاه ابردین/ انگلستان
 • European Engineer: FEANI
 • Chartered Engineer: The Energy Institute
 • Certificate in Asset Management: The Institute of Asset Management
 • Diploma in Asset management: The Institute of Asset Management
 • Diploma in Asset management: The Institute of Asset Management
 • Certified Reliability Leader: Association of Asset Management Professionals
 • Certified Maintenance & Reliability Practitioner: Society of Maintenance and Reliability Professionals
 • Chartered ManagerManagement Institute (CMI)
 • Lead Auditor ISO 9001: Chartered : British Standards Institute
فهرست