شرکت مدیران ارزش دارایی های فیزیکی، پاوان

آشنایی با پاوان

شرکت مدیران ارزش دارایی فیزیکی، با نام تجاری “پاوان”، شرکتی است متخصص که بر تحقق ارزش دارایی ها از طریق پیاده سازی و استقرار سیستم های مدیریت دارایی (AM)، مدیریت دارایی فیزیکی (PAM)، مدیریت یکپارچگی دارایی (AIM)، مهندسی قابلیت اطمینان و مدیریت نگهداشت (نگهداری و تعمیرات) در حوزه های متنوع، از جمله انرژی و صنایع نفت و گاز تمرکز دارد.

این شرکت با رویکرد تعالی جایگاه کشور عزیزمان، ایران، در بازار های داخلی، منطقه ای و جهانی مدیریت دارایی، با تعدادی از شرکت های مجرب، متخصص و معتبر ملی و بین المللی در قالب تفاهم نامه های تشکیل کنسرسیوم به همکاری متقابل پرداخته است. همچنین، با هدف بهبود مستمر و گسترش و به روز رسانی دانش، شرکت پاوان به عضویت حقوقی انجمن ها و مجامع تخصصی مانند موسسه (بین المللی) مدیریت دارایی IAM، انجمن نگهداری و تعمیرات ایران IRMA و انجمن نفت ایران IPI، در آمده است…

خدمات پاوان

پاوان علاوه بر تخصص کارکنان خود، به شبکه ای برگزیده، مهندسی شده و کارآمد از همکاران ملی و بین المللی  مجهز شده است تا بتواند به مشتریان خود بالاترین سطح خدمات را در زمینه مشاوره، پیاده سازی و استقرار سیستم ها، فرآیندها و فعالیت های مرتبط با مدیریت دارایی های فیزیکی تقدیم کند. برخی از این خدمات عبارتند از:

مدیریت زنجیر ارزش دارایی های فیزیکی سازمان
برنامه ریزی استراتژیک و اجرای طرح های مرتبط با مدیریت چرخه عمر
ارزیابی و مدیریت ریسک
ارزیابی و مدیریت بهای تمام شده دارایی
بازنگری فرآیندها و اصلاح ساختار سازمانی
سیستم های اطلاعاتی و سامانه های مدیریت دارایی های فیزیکی
پیاده سازی و ارزیابی سیستم های یکپارچگی و سلامت دارایی های خاص
تدوین اسناد راهبردی و اجرایی نظام مدیریت دارایی فیزیکی

توانمندی های پاوان

مشاوره مدیریت دارایی های فیزیکی، مدیریت پروژه، مدیریت یکپارچه دارایی ها، برنامه ریزی استراتژیک، ارزیابی و مطالعات امکان سنجی طرح های مدیریت دارایی، ارائه خدمات مشاوره مهندسی در زمینه برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات، ارائه خدمات مشاوره مدیریت در زمینه خدمات مشاوره ای، راهنمائی، برنامه ریزی آموزشی، ساختار سازمانی، پژوهش و کمکهای عملیاتی در رابطه با موضوعاتی همچون برنامه ریزی و اصلاح فرایند های چرخه عمر دارایی ها اعم از فیزیکی و غیر فیزیکی (در زمینه مطالعه و امکان سنجی، نیازسنجی، طراحی و ساخت، تامین، انبارداری، عملیات بهره برداری، نگهداری، تعمیرات، اسقاط)، ارزیابی و ایجاد و بازنگری سیستم های مدیریت بهای تمام شده دارایی ها، طراحی و تولید و توزیع نرم افزار ها و …

فهرست